Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Διαμέρισμα προς πώληση Hilton (Ιλίσια)
€ 59.000, 53 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Hilton (Ιλίσια)
€ 58.000, 52 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Ιλίσια
€ 150.000, 78 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Ιλίσια
€ 75.000, 86 τ.μ.